ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Рекламации

Съгласно законодателството, потребителят има правото да уведоми търговеца в писмен вид (бланка), че се отказва от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 (четиринадесет) работни дни от датата на получаване на продукта. Стоката трябва да бъде придружена е от всички съпътстващи я документи и аксесоарите, с които е била получена. Транспортните разходи в този случай са ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА според тарифите на куриерската фирма,която е избрал. В случай на замяна (по желание на клиента, не по вина на търговеца) на стока клиентът заплаща 2 куриерски такси за транспорт, в двете посоки. Опаковката не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена. Връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от износване, драскотини, охлузвания или други нередности, несъответстващи с изискванията за връщане или замяна, ВМД ОФИС КОНСУЛ ООД си запазва правото да откаже връщането или да приспадне част от стойността на продукта, за което клиентът ще бъде уведомен.

Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на заплатената му стойност ще бъде осъществено в рамките на 14 (четиринадесет) дни от връщането. ВМД ОФИС КОНСУЛТ ООД не носи отговорност за вреди от всякакъв вид, в резултат на които КЛИЕНТЪТ или трето лице може да пострадат, за вреди, произлизащи от използването на продукти. ВМД ОФИС КОНСУЛТ ООД не носи отговорност за преки загуби или ненужни разходи, претърпени от КЛИЕНТА, за които няма пряка вина. ВМД ОФИС КОНСУЛТ ООД не гарантира, че предлаганите продукти са подходящи за други цели, различни от описаните в сайта.

За стоките, които подлежат на гаранционно обслужване Вие ще получите гаранционна карта. Констатираните фабрични дефекти ще бъдат отстранени в 30 дневен срок от датата на получаване на рекламацията. При получаване на пратката заплатете стойността на наложения платеж и от този момент нататък можете да върнете стоката в 14 дневен срок, като тя трябва да е с оригиналната си опаковка, да има добър търговски вид и да няма механични повреди. В този случай детски магазин Елфите се задължава да възстанови сумата на купувача или да подмени стоката, като транспортните разходи са за сметка на продавача. Всички продукти, които се предлагат в онлайн магазин Елфите се ползват от условия за гаранция, съгласно закона и търговските политики на производителя. Продуктите са нови, в оригинални опаковки и произлизат от оторизирани източници на всеки производител.

При несъответствие на стоката с договора за продажба Ползвателят-потребител има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Всяко несъответствие на стоката с договора за продажба се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката. Приемането на рекламации се извършва през работното време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата или на адреса на управление на Доставчика. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Ползвателя-потребител. Той не дължи разходи за експедиране на стоката или за материали и труд, свързани с ремонта й. В случай, че рекламацията е основателна Ползвателят-потребител може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Оставаме на разположение за всякакви въпроси, коментари и препоръки. Можете да се свържете с нас на:

 email: vmd.office@gmail.com

skype: vmd.office

тел. 0898777375 или 0898777780

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените телефони не се използват за поръчки и запитвания!

Цялото съдържание на сайта e собственост на ВМД ОФИС КОНСУЛТ ООД