онлайн магазини от 3DWebDesign
media

Последствията от глобалното затопляне са все по-осезаеми и отговорността за мащабите на промените в климата се пада на цялото човечество. Стъпките, които трябва да направим в тази посока съвсем не се изчерпват с разделно събиране на отпадъците или намаляване емисиите на парниковите газове. Генериране на енергия от възобновяеми източници или кръгова икономика – темите около устойчивостта понякога са трудни за разбиране, дори и за възрастни. Въпреки това те са от първостепенно значение за бъдещето на нашата планета и за бъдещите поколения. Изводите са част от доклад на Световната банка, посветен на климатичните изменения и последствията от тях.
Зеленото мислене трябва да се възпитава от ранна детска възраст и отговорност на нас, родителите е да формираме различна ценностна система, различна сетивност у децата си свързана със социална отговорност и уважение към заобикалящия ги свят. Комплекти за експерименти, настолни игри, детски книги и „зелени играчки“ могат да помогнат да се обяснят темите за опазването на околната среда и устойчивостта във всичките им аспекти по начин, който децата могат да разберат. Никога не е твърде рано да събудите интереса на децата си към темата.
Всичко е част от цикъл, както ни показва природата – от процеса на формиране чак до разлагането. Играчките и техните материали също могат да станат част от цикъл. Било то чрез рециклиране на материали за създаване на нови продукти и повторното им използване, за да създадете още повече нови продукти. Или като използвате самата игра, за да илюстрирате рециклирането по забавен начин, като същевременно консумирате целия продукт заедно с неговата опаковка.
Дървените играчки сами по себе си са еко. Основното им предимство е материалът, от който са изработени. Те са много устойчиви, трудно се чупят, предават се от поколение на поколение, което намалява, използването на ресурси от природата. За производството на качествените дървени играчки се използват  бързовъзобновяеми дървесни насаждения, като бамбук, каучуково дърво, което се използва в края на жизнения му цикъл, тоест няма сеч заради материала, или пресован, гранулиран корк.  Коркът е естествен материал, който не задържа замърсители. Той е издържлив и рециклируем. Произвежда се от възобновяеми суровини. Сертификатът FSC (Forest Stewardship Council Chain-of-Custody - FSC COC)  определя стандарта за отговорно управление на горите и означава ангажираност със защитата на здравето и устойчивостта на горите по целия свят.  Дървените играчки са сред най-важните и вероятно най-познати детски играчки, изработени от естествени материали. Сега обаче има и широка гама от други естествени материали, от които могат да се произвеждат играчки. Царевица, вълна, каучук, корк и бамбук са само някои примери. Природата ни предоставя почти безграничен набор от възобновяеми суровини. Всички други суровини са изчерпаеми. Възобновяемите суровини представляват основата за напреднала и устойчива икономика, която придобива все по-голямо значение.
Зелените играчки са не само грижа за здравето, а и грижа за природата. Соларните играчки са пример за това, как чрез игра децата се запознават с алтернативните източници на енергия. Избирайки подобни продукти, ние даваме алтернатива на децата си и полагаме основите на един по-здрав и устойчив свят.
Освен решение на проблема със замърсяването на околната среда, еко играчките гарантират безопасност за здравето на децата ни. Тенденцията в световен мащаб е потребители и производители да се ориентират към еко играчките, които със сигурност са по-качествени и стойностни. Най-важното им предимство е, че те са своеобразна инвестиция в бъдещето на децата ни.
Днес, когато акцентът върху устойчивостта като корпоративна мисия е задължителна точка в портфолиото на всяка сериозна компания, има и такива, които наистина инвестират в създаването на устойчив отпечатък.  Икономика, ориентирана към бъдещето, ориентирана към околната среда, се нуждае от подкрепа и от иновативни технологии. ЕС разполага с едни от най-високите екологични стандарти в света. ЕС и националните правителства са определили ясни цели за европейската политика в областта на околната среда до 2020 г. и визия за периода след това — до 2050 г. — с подкрепата за специални изследователски програми, законодателство и финансиране:
•    опазване, съхранение и увеличаване на природния капитал на Съюза;
•    превръщане на ЕС в ресурсно ефективна, екологична и конкурентоспособна нисковъглеродна икономика;
•    защита на гражданите на ЕС от свързани с околната среда въздействия и рискове за тяхното здраве и благополучие.
Между 2011 и 2017 г. продажбите на „зелени“ продукти почти са се удвоили и има много индикации, че пандемията ще разшири тази тенденция. Новата социална и екологична осведоменост ще доведе до промяна в ценностите, когато става дума за закупуване на продукт: наред с цената, сега е справедливостта, регионалността и устойчивостта им, които са ключови критерии за закупуване.
В Босфора отново се появиха делфини, костенурки се върнаха на плажовете в Тайланд, коралови рифове са възстановени, въздухът в Ню Делхи беше толкова чист за първи път от десетилетия, че Хималаите се виждаха в далечината... - пандемията ни показа, че поне околната среда вече е имала голяма полза от голямото затваряне. Твърде ясна демонстрация на влиянието, което човечеството има върху климата. Проучване на Deloitte установява, че 50% от хората са готови да плащат повече за екологични и етични марки.  Загрижеността за околната среда оказва влияние върху решенията за потребителските разходи повече от всякога. През последните години голяма част от потребителите са спрели да купуват избрани продукти поради етични или екологични съображения. Така нареченото поколение Z възприема по-устойчиво поведение от всяка друга демографска група.
От началото на пандемията все повече потребители са на мнение, че устойчивостта е по-важна и разбират, че бизнесът играе важна роля в подпомагането на опазването на околната среда. Търговците на дребно трябва да се съобразяват с нарастващите очаквания на потребителите по отношение на устойчивостта. Марките, които могат да бъдат в крак с тази еволюция като доставят продукти с по-малко опаковки и пластмаси, или рециклирани пластмаси и други екологични материали, наистина могат да се откроят на пазара.
В индустрията на играчките много компании са приели за своя мисия политиките за опазване на околната среда, устойчивите производствени практики и екологичните принципи всеки ден.

  • Oct 13, 2022
  • Коментари: 0
Коментари: 0

Няма коментари

Публикувай коментар

Вашия email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със: *